Jak změřit 2" BSP CAMLOCK

2" BSP CAMLOCK (jemný krátký)

Pro identifikaci závitu 2"BSP na IBC  nádrží jsou důležité 4 prvky:

1) Profil závitu , 2 Tvar ventilu , 3 Stoupání závitu ,4 Průměr závitu ,

Nejdříve určíme profil : Závit 2" BSP (často nazývaný jako jemný krátký) má standartní trubkový profil

závitu který má 55 stupňů Stejný profil naleznete třeba na instalatérské trubce.

 

camlockok144

hrubspatnejemnyhot

Určili-li jsme profil (tvar) závitu za správný, následuje určení tvaru ventilu.

Velice často se závit 2" BSP CAMLOCK na ventilu zaměňuje za závit 2 1/8"BSP CAMLOCK

a 2"NPS které mají také jemný závit. 

 

Avšak závit a systém camlock oproti 2"NPS

lze lehce rozpoznat délkou závitu a tvarem ventilu.

 

-Závit 2"BSP CAMLOCK má pouze 3 závity zatím co 2"NPS má 5-6závitu.

-Závit 2"BSP CAMLOCK má za závitem výstupek , 2"NPS nemá výstupek ale má pod závitem rovinu

-Hlavním znakem systému CAMLOCK je velká rádiusová prohlubeň za výstupkem

která je určena pro CAMLOCK protikus. S těmito prvky by jste s jistotou měli rozpoznat

jestli je váš ventil  2"BSP CAMLOCK nebo nežádoucí 2" NPS.

 

 I když jsou si závity dosti podobné,

naše redukce 2" BSP CAMLOCK NEPASUJE na ventily s 2" NPS !

 

 camoknpsbad2cam

 

Zaměnitelnost 2"BSP CAMLOCK a  2 1/8" BSP CAMLOCK

Pozor!

2" BSP CAMLOCK a 2 1/8" BSP CAMLOCK jsou na pohled totožné.!!!!

liší se pouze průměrem závitu 2"BSP je o cca 3mm menší než 2 1/8" BSP!

pokud měříte jiný rozměr než je v tomto návodu doporučujeme

se podívat na návod "jak změřit 2 1/8" BSP CAMLOCK" a zjistit kterému rozměru váš CAMLOCK

odpovídá !

 podobnost2-218

 

Těsnění redukce:

Redukci 2" BSP CAMLOCK záměrně neosazujeme gumovým těsněním.Je to z důvodu velmi

krátkého závitu. Při použití čelního těsnění musí být redukce kratší aby se neopřela o výstupek

ale o čelní těsnění.A při třech závitech by jsme redukci museli zúžit na 2 závity a to by už 

nezajišťovalo tuhost utažení popřípadě by se závit mohl strhnout.Proto jsme zvolili metodu

těsnění teflonovou těsnící páskou (pakování) Prosím při napakování dbejte aby se redukce

utáhla na co největší počet závitů popřípadě až do konce aby se využil maximální potenciál

tuhosti závitu. 

redpakcam2hot

 

 

Určili-li jsme tvar ventilu za správný,a přečetli jsme si něco málo o těsnění

Následují další dva rozměry

Horní průměr závitu (přes venek) 58,4 až 58,9mm 

A stoupání 2,31mm

redcamobrschem2

 

V následujících příkladech si ukážeme jak závit s jistotu změřit.

 

1) Metrem

 metrcamlock2hot

zobacekcamlockok

Stoupání:

Vzhledem k malému stoupání a možné velké chybě měření si pomůžeme a budeme měřit míru přes 3 závity

(lépe řečeno 2 mezery mezi závity).

Měříme od stejné hrany na jednom profilu (na obrázku 0) závitu po stejný na třetím závitu (na obrázku 2)  

naměřená hodnota přes 3 závity by měla být 4,62mm pro zpřesnění měření nevycházíme od zobáčku metru

ale posuneme si stupnici třeba o 10cm viz obr.

Průměr: Při měření průměru metrem přiložíme zásek (zobáčkem na metru)

k profilu závitu na levé straně odčítáme z metru na straně pravé.

naměřená hodnota by se měla být 58,4 - 58,9mm.

POZOR ! Zásek (zobáček na metru) musí být opřený o profil závitu !

 

 

2) Posuvným měřítkem

Né každý toto měřidlo vlastní ,ale měření tímto měřidlem patří mezi nejpřesnější.

 posuvkacamlock2hot

posuvkastoupanicamlock2hot

Stoupání: Jako při měření metrem budeme měřit přes 3 závity.Na posuvku proto nastavíme hodnotu 4,62mm

přiložíme k profilu a špičky musí sedět na vrcholech závitu a počet závitů (lépe řečeno mezer )mezi špičkami

posuvky musí být 2 (viz obr.)

 

Průměr: Měříme maximální rozměr závitu přes venek a samozřejmě přes střed .

naměřená hodnota by se měla být 58,4 - 58,9mm.

 

3)Pravítkem

Tato metoda je nejméně přesná ale pokud není jiná možnost i touto metodou lze závit změřit.

pravitkcamlock2hot 

pravitkocamlock2hotstoup

 

Stoupání: Stejný postup jak při měření metrem.

Vzhledem k malému stoupání a možné velké chybě měření si pomůžeme a budeme měřit míru přes 3 závity

(lépe řečeno 2 mezery mezi závity).

Měříme od stejné hrany na jednom profilu (na obrázku 0) závitu po stejný na třetím závitu (na obrázku 2)  

naměřená hodnota přes 3 závity by měla být 4,62mm.

Průměr: Měříme maximální rozměr závitu od vrcholu závitu na levé straně po vrchol profilu na druhé straně

naměřená hodnota by se měla být 58,4 - 58,9mm.

POZOR při měření tímto typem , dochází k optickému zkreslení. závit se jeví na první pohled jak menší.

vzhledem k úhlu z odčítané stupnice , proto přiložíme pravítko a kolmo pozorujeme "0" (nulu) kterou posuneme na kraj závitu a poté pohneme hlavou k směrem k druhé straně závitu a kolmo odčítáme naměřené hodnoty.z druhé strany.